skip to main content

Nyköpings Enskilda Gymnasiums alumniförening startade hösten 2011 för att alla elever som tagit studenten från skolan ska kunna fortsätta att hålla kontakt och nätverka även efter avslutade studier. Alumniföreningen har en sluten facebookgrupp som man får tillträde till under vårterminen i årskurs tre. Det är meningen att man i detta forum ska kunna utnyttja kunskap som äldre studenter kan besitta - det kan röra sig om allt ifrån tips på studentboenden, inspiration inför vägval efter studenten eller att hitta varandra igen efter tiden på Enskilda.

Varje termin anordnar alumniföreningens styrelse, tillsammans med skolans representanter, en alumnidag. På alumnidagen kommer gamla Enskildaelever, våra alumner, tillbaka till skolan och berättar om vad de studerar eller jobbar med och ger tips inför framtiden! Efteråt följer traditionsenligt mingel med fika samt alumniföreningens årsmöte. Kvällen avslutas med gemensam utgång någonstans i Nyköping där både gamla elever och lärare återförenas och umgås - här brukar många glada minnen återupplevas!

För oss på Nyköpings Enskilda Gymnasium slutar inte intresset för eleverna efter studenten. Att följa våra gamla elever efter deras tid hos oss är otroligt spännande och väldigt roligt!

Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design