Info kväll torsdag 18/10 kl 18:30-20

Torsdag den 18/10 kl 18:30-20:00 kommer det att vara informationskväll hos oss på Nyköpings Enskilda Gymnasium.
Där berättar elever och personal om hur det är att studera på vår skola.
Informationen kommer att hållas I Aulan