Infokväll för åk 9 onsdag 29/1 kl 18.30

Ni som har elever som går i åk 9 är välkomna till oss onsdag den 29/1 kl 18:30-20:00 på informationskväll.
Där berättar elever och personal om hur det är att studera på vår skola.
Informationen kommer att hållas I Aulan