skip to main content

Nyköpings Enskilda Grundskola

Vi planerar att starta en grundskola för årskurserna 6-9 till skolstarten augusti 2018. Skolinspektionen har givit oss tillstånd att driva skola och vi har nu också hittat en fastighet som vi tycker är lämplig, S:t Annegatan 1.

Vår blivande skola kommer att heta Nyköpings Enskilda Grundskola och drivas efter samma tankar och idéer som vårt gymnasium, med kvalitet och kunskap i fokus: ”Att upptäcka, uppleva och undersöka i en trygg och trivsam miljö”.

Nedan finner du anmälan till köplats till skolan. Vi tar under det första året endast emot elever som skall börja i årskurs 6, 7 eller 8.

Notera att skolstarten är beroende av att vi klarar de ekonomiska och tidsmässiga utmaningar som projektet innebär och att vi erhåller Nyköpings kommuns tillåtelse för att ändra detaljplanen för fastigheten och bygglov för skola.

Vi kommer att informera vidare om utvecklingen på denna plats. Ni hittar oss även på Facebook, Nyköpings Enskilda Grundskola

Vid frågor använd: ann@nykopingsenskilda.se eller per@nykopingsenskilda.se.

Länk: anmälan till köplats  >>

Datorsalen

Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design