skip to main content

Senaste nytt

Hej! Vi planerar som bäst för vår nya skola och hoppas fortfarande att kunna komma igång under hösten 2018. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med nya ungdomar och kommer, som nu, att arbeta med lustfyllt lärande och kvalitet i fokus.

Vi har dock stött på problem med lokalfrågan: Det mesta talar för att vi inte får tillstånd för detaljplanändring för vår lokal, SN-huset, S:t Annegatan, till grundskoleverksamhet. Beslutet ska fattas i Bygg och Tekniknämnden den 23/1 men så här långt har vi fått avslag från planenheten grundat på:

  • ytan som kan nyttjas som skolgård är för liten
  • infart för transporter (varor till restauranger)
  • sophantering för restauranger
  • cykelparkering (kan delvis lösas i källarlokaler men man ser en överhängande risk att cyklar kommer att parkeras på allmän platsmark)

Vi har, sedan signalerna om nekande svar på detaljplaneändring, blivit erbjudna att placera den nya skolan i Brandkärrsområdet.

Vi vill nu undersöka om val av plats påverkar din önskan att låta ditt barn börja i vår nya skola. Ditt ställningstagande är av stor vikt för våra kommande beslut.

www.webbenkater.com/s/5c5adae

Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design