skip to main content

Fina värden i Skolinspektionens enkät

Skolinspektionen har under våren genomfört en enkät bland personal och elever i årskurs 2 för att stämma av läget på vår skola och alla andra gymnasieskolor i landet. Vi glädjs åt de goda resultaten och tackar de deltagande i enkäten. Länk till enkäten: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=569488 (Elever) och http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=571472 (Personal).

 

Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design