skip to main content

Andreas Grabs

Jag heter Andreas Grabs och är lärare i biologi, naturkunskap och matematik. Jag bor i Mellösa norr om Flen och har sedan 2009 arbetat här vid Nyköpings Enskilda Gymnasium. Mina stora intressen är fågelskådning och fjärilar, samt allt som kryper och krälar. På 1970-talet väcktes också mitt intresse för miljöfrågor. Jag uppskattar mycket när elever tittar förbi arbetsrummet och har frågor kring djur och natur. För mig är det viktigt att eleven ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, inte bara inom mina ämnesområden utan även som medmänniska och samhällsmedborgare. /Andreas Grabs

Till listan
andreas.grabs@nykopingsenskilda.se
Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design