Andreas Szczepanski

Historia, geografi och bild


Hej!
Jag heter Andreas Szczepanski. Jag är utbildad gymnasielärare i Geografi och Historia. Jag är gift och har två barn samt är sedan sommaren 2006 bosatt i Nyköping. Jag är född i Karlstad men har flyttat runt en hel del i Sverige innan flyttlasset slutligen stannade i Nyköping. Har bland annat varit bosatt i Stockholm, Göteborg, Norrland, Västergötland och senast i Strängnäs. Vilket framgår av efternamnet har jag polskt påbrå. Min farfar flydde till Sverige under andra världskriget, till fots över Skanderna ifrån Norge där han hade tvångskommenderats att bygga den norska järnvägen.
Har arbetat som lärare i flera år men bestämde mig förhållandevis sent i livet för att bli lärare varpå jag av naturliga skäl har arbetslivserfarenhet ifrån andra yrkeskategorier, vilket jag är övertygad om att man har nytta av även inom läraryrket. Har bland annat arbetat flera säsonger som driftansvarig teamchef på Gröna Lund, ett etablissemang som jag misstänker att såväl elever som ”medtvingade” föräldrar känner igen. 

Jag valde att bli lärare eftersom jag bland annat vill arbeta tillsammans med andra människor. Är medveten om att detta är den yttersta av klichéer, men den är ändock sann. Möjligheten att få skapa förutsättningar för en annan människa att utvecklas och tillägna sig nya kunskaper är oerhört stimulerade och utvecklande även för mig. Att tillsammans övervinna svårigheter och problematisera diverse frågor tycker jag är jätteroligt. Vi lär av varandra, såväl stoffmässigt som socialt. Att ett dylikt yrke dessutom går att kombinera med möjligheten att diskutera och läsa mina egna favoritämnen gör ju inte saken sämre. 
Som lärare försöker jag medvetet variera min undervisning kontinuerligt i ett försök att individualisera lärandet så att alla elever får en möjlighet att använda sig av sina starka sidor. Dessutom anser jag att en variation av undervisningsmetoder och kunskapsredovisningar motverkar tristess och gör undervisningen mer underhållande och därmed mer lärorik! Kvalitén på undervisningen blir på så vis högre. Jag tror på en tydlig struktur där det redan ifrån början framgår vad som är målet med undervisningen och hur eleven skall uppnå detta mål. Eleverna skall dessutom utvärdera och reflektera över den egna processen och det egna lärandet under eller efter arbetets gång. Detta var en mycket kort sammanfattning över min pedagogiska grundsyn. 

I övrigt älskar jag att resa. Spelade handboll och basket när jag var yngre. Jag är mycket konstintresserad och har målat i flera år. Har gått på konstskola med inriktning på måleri och av denna anledning undervisar jag även i bild och form vid skolan. Sedan jag blev pappa har tiden till resor, sport och konst minskat radikalt och numera ägnar jag, av uppenbara skäl, mycket tid åt min familj 
Väl mött på Enskilda Gymnasiet

Mvh Andreas Szczepanski

<< Tillbaka
<