Joakim Runds

Bitr. rektor samt svenska


Mitt namn är Joakim Runds, av de flesta kallad Jocke. Jag är född och uppvuxen i Nyköping och räknas nog därmed som hemvändare då jag under ca sju års tid studerat och bott på andra platser i landet.

Jag är utbildad officer inom militärpolisen och är i dagsläget anställd som reservofficer. Lärarutbildningen genomgick jag under fyra minnesvärda år i Umeå. 

Jag undervisar i ämnena svenska och idrott, två ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Idrottandet har alltjämt varit en stor del av mitt liv och jag har prövat på det mesta från idrottens smörgåsbord, från triathlon till ishockey. Vid sidan av mitt regelbundna idrottande har jag alltid känt en viss närhet till naturen, och har under årens lopp ständigt sökt nya naturupplevelser. Idrotten och naturen är mina kraftkällor, från vilka jag hämtar energi då modet sviktar eller motivationen tryter. Positiva idrotts- och naturupplevelser är en del av vad jag hoppas kunna överföra till mina elever.

Vad svenskämnet anbelangar hoppas jag kunna ekipera mina elever med en dräkt av språklig säkerhet, i både tal och skrift, så att de är välklädda inför framtida kommunikativa situationer. Att behärska språket och att vara trygg i sitt sätt att hantera språket är en förutsättning för att visa att man innehar kunskaper inom andra områden och ämnen. 

Nyköpings Enskilda Gymnasium har enligt mig allt som en framgångsrik skola behöver: motiverade människor, fina lokaler, kunnig personal och en mycket trevlig stämning. Detta blir som sagt mitt tionde år på Nyköpings Enskilda Gymnasium och det är min fulla övertygelse att även detta år kommer att bli utmanande, lärorikt och grymt kul!

<< Tillbaka
<