skip to main content

Internationellt

Nyköpings Enskilda Gymnasium ger alla elever möjlighet att uppleva och undersöka kulturer i främmande länder. Under årskurs 2 får elever som läser steg 2 eller 4 i moderna språk möjlighet att besöka det land vars språk de studerar. Under årskurs 3 genomför eleverna i kursen engelska 7 ett projekt som innefattar en resa till Storbritannien. Resorna omfattar alla elever och är kostnadsfria.

Diplomerad Gymnasieekonom
Kontakt

Telefon: 0155-285900
Fax: 0155-266262
E-post: info@nykopingsenskilda.se

Besöksadress

Västra Trädgårdsgatan 38
611 32 Nyköping

Postadress

Nyköpings Enskilda Gymnasium
Box 10
611 22 Nyköping


© 2013 Nyköpings Enskilda Gymnasium Producerad av webbyrå Holmér webb och design