Elevkåren

Elevkåren består av elevrepresentanter från alla klasser.

Träffas kontinuerligt och planerar skolaktiviteter.

Ordförande har ordet.....