Elevhälsa

Jens Tejland

Svenska och specialpedagog

Telefon: 0155- 150860

Johanna Alsterbrink

Skolsköterska

Telefon: 0155-150857 SMS 070-9962231

Linda Forselius

SYV

Telefon: 070 – 49 56 170

Monica Jonsson

Skolsköterska

Telefon: 0155-150854, SMS 0767735315

Ulla Sunnefors

Kurator

Telefon: 0155- 150856, SMS 070 6291070