Elevhälsa

Jens Tejland

Svenska och specialpedagog

Telefon: 0155- 150860

Johanna Alsterbrink

Skolsköterska

Telefon: 0155-150857 SMS 070-9962231

Lena Bergman

SYV

Telefon: 072-4019636

Monica Jonsson

Skolsköterska

Telefon: 0155-150854, SMS 0767735315

Pernilla Runds

Kurator

Telefon: 070-72 93 550

Ulla Sunnefors

Kurator

Telefon: 0155- 150856, SMS 070 6291070