Christina Lamm

Biologi, Naturkunskap och matematik


Jag är lärare i Bi, Nk och Ma och med hjälp av laborationer/undersökningar får man i mina ämnen på ett konkret och roligt sätt lära sig (och befästa) hur teori och verklighet hänger ihop.

För en bra inlärning är det även viktigt att arbetsklimatet är öppet så att man vågar ställa alla frågor som poppar upp och att man har kul när man lär sig nya saker.

<< Tillbaka
<