Kristina Furusten

Rektor samt ekonomi


Jag heter Kristina Furusten och är legitimerad lärare i företagsekonomi. Jag undervisar både i Företagsekonomi och Juridik och är UF-handledare för elever som startar och driver eget företag genom Ung Företagsamhet. 

Jag har en ekonomexamen från internationella ekonomlinjen, med fransk inriktning, från Uppsala universitet och jag har disputerat på en doktorsavhandling om banker och företagskonkurser under 1990-talets finanskris. Jag har arbetat på bank i ett antal år och varit ansvarig för kreditgivning till företag både på kontorsnivå och på central nivå och jag har även arbetat på bankens kreditavdelning i Luxemburg. 

Min förhoppning är att jag, genom min praktiska erfarenhet från banken, i kombination med min akademiska bakgrund, skall kunna förklara hur olika ekonomiska modeller och teorier har en praktisk förankring. Jag tror att det är oerhört viktigt att kunskap sätts in i ett större sammanhang. Kunskap som är lösryckt från sin kontext uppfattas ofta som meningslös och är svår att tillgodogöra sig, därför är det viktigt att förstå hur och varför man kan ha nytta av det man läser. Genom att driva UF-företag får eleverna möjlighet att omsätta sin kunskap i praktiken och UF-företagandet ger eleverna erfarenheter och kunskaper för resten av livet.

<< Tillbaka
<