Grundidé

Vi tror på en lagom stor skola.

Den stora skolan kan självklart skapa utrymme för fler valmöjligheter men samtidigt löper en sådan skola risk att tappa något som den mindre skolan har större möjligheter att ge. Vår skola skall vara en kontrast till anonymitet och vilsenhet. Hos oss skall man känna närhet och vikänsla. Det är en viktig förutsättning för ansvar, engagemang och motivation och därmed en levande demokrati. Närhet till beslut gör också att det ibland missbrukade ordet flexibilitet kan förverkligas. Vi har idag cirka 500 elever på skolan.

Vi tror på en mångfald av undervisningsmetoder.

Vi vet att våra gymnasister är olika. Vi vet också att vi som lärare är olika. Vi ser detta som en tillgång och en beredskap för den verklighet som följer efter gymnasieskolan. Organisatoriskt utgör klasser med 25 elever basen för verksamheten men vi förändrar gruppens storlek beroende på studieform. Som på högskolan har vi större grupper i samband med föreläsningar. Vi har mindre seminariegrupper och ännu mindre projektgrupper. Vi vill ge möjlighet till varierande inlärning föreläsningar, diskussionsgrupper, projektarbeten såväl individuellt som i grupp.

Vi tror på samarbete.

Sedan flera år har några av skolans lärare ett gott samarbete med Stockholms universitet. Det samarbetet fortsätter med Nyköpings Enskilda gymnasium som bas. Det innebär att vi får tillgång till duktiga föreläsare och i vissa kurser kan göra besök och laborationer på universitetet. Några elever har möjlighet att åka på den forskarskola som varje sommar anordnas av universitetet för gymnasister under ett par veckor. Vi tycker att ett internationellt perspektiv är viktigt. Vår ambition är att alla elever vid skolan ska ha möjlighet att besöka ett annat land för t ex språkstudier någon gång under gymnasietiden.

Vi tror att skolan skall ge starka upplevelser och engagemang.

Det man upplever med känsla och engagemang blir bestående. Vi vill därför måna om sådana upplevelser, Föreläsningar skall vara engagerande. Skolan är öppen för "gästföreläsare", utställningar och kulturaktiviteter. Att besöka verkligheten utanför skolan skall vara en viktig del i denna upplevelsebaserade inlärning.

Vi tror på koncentration.

Den lagom stora skolan ger större möjlighet till koncentrerade arbetsdagar. Detta skapar i sin tur större möjlighet att kunna planera såväl studier som fritid. Vi vill också minska antalet kurser som studeras samtidigt.

Vi tror på klarhet och tydlighet.

Vi har kontinuerliga uppföljningar av hur mål och verklighet stämmer överens.

Detta tror vi skapar en skola man trivs i!